KT II, Äktenskapet - Den gudomliga gåvan

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Kristus är själva källan till kärleken

Man och kvinna förenade till ett kött rymmer en stor hemlighet, ett sakrament.

Äktenskapet

En stor hemlighet

Hur länge varar lyckan?

Bröllopet i Kana

Kroppens teologi del II

 

I Sverige slutar vartannat giftemål med skilsmässa. Det är en av anledningarna till att många väljer att vara sambo istället. En brytning längre fram finns med som en möjlighet, och blir inte en lika stor sak då, tänker man. Men finns det barn lider de lika mycket ändå.

 

Ändå drömmer nästan alla om det livslånga förhållandet.

 

Vi har sett att Jesus ställer extremt höga krav när det gäller äktenskap. Han säger att skilsmässa är uteslutet och inte finns i Guds plan. Lärjungarna reagerar med att säga att då är det bättre att inte gifta sig.

 

Så reagerar kanske du också?

 

Alla vet att det inte räcker med vackra ceremonier i en kyrka eller stora fester för att äktenskapet ska hålla. Inte heller med att man kedjar fast ett hänglås vid en bro eller biter ihop tänderna och bestämmer sig för att följa alla Guds bud. Av egen kraft är det nästan omöjligt att bygga ett livslångt förhållande där kärleken ständigt förnyas och hålls levande. I varje fall är det alltför många som misslyckas.

 

Lösningen ligger inte i gullig romantik eller i fasta moraliska principer, utan i att gå in i ett stort och hisnande mysterium.

 

Ett stort mysterium

 

 

Guds eviga plan är något mycket större än att alla ska ha mysiga familjer! Om du vet varifrån du kommer och vart du är på väg kan du förstå vad äktenskapet är, och hur du kan lyckas med det.

 

En av de symboler i bibeln som talar starkast om Guds plan med människan är Gud som brudgum.

 

”Jag skall äkta dig för evigt. (…)

Jag skall äkta dig i trofasthet,

och du skall lära känna Herren.” (Hos 2:19)

 

Kom ihåg att verbet känna i bibeln syftar till ett sexuellt förhållande ("Adam kände Eva" 1 Mos 4:1). Gud vill förena sig och bli ett med dig. ”Din Skapare är din äkta make” (Jes 54:5).

 

Kristus talar om sig själv som ”brudgummen”. Han inleder hela sin offentliga verksamhet med ett tecken på ett bröllop, där vinet flödar över. Den festen avslöjar målet för hans verk på jorden: en evig bröllopsfest där glädjen aldrig tar slut. Kristus för med sig hela mänskligheten in i Faderns rike till den himmelska bröllopsfesten. Hela bibeln slutar med att kyrkan, ”bruden”, ropar ”Kom!” till Kristus, sin himmelske brudgum.

 

Gud ville avslöja den planen genom att präglade in en bild av den i skapelsen: han skapade oss till man och kvinna. Vi såg att detta ”tecken” blev skadat när vi bröt kontakten med Gud. Det är inte lätt för oss nu att se att kroppen vittnar om osynliga och gudomliga mysterier.

 

Men Jesus har kommit för att göra allting nytt. Kroppen. Kärleken. Äktenskapet. Det sker genom sakramenten.

 

Saliga de som tror

Ett sakrament är ett synligt tecken som förmedlar en osynlig, men högst verklig nåd. Genom dopet, som ges genom vattnet, föds vi in i Guds nya liv och får del i Kristi mänskliga natur. Ren och oförstörd som ”i begynnelsen”. I eukaristin får det nya livet näring från Jesu kropp och blod.

Och i äktenskapets sakrament dras man och kvinna in i kärleksförbundet mellan Kristus och kyrkan. Jesus hade aldrig kunnat ställa så höga krav på äktenskapet om han inte samtidigt var just den som ger kraften till det. ”Utan mig kan ni ingenting göra”, säger han. Kristi kärlek till sin brud, blir parets kärlek. Hans trohet blir deras trohet. Hans renhet deras renhet.

 

Det här kan låta överdrivet, som fantasi och saga. Inget äktenskap är väl som Kristus och kyrkan! Var finns ”det nya Jerusalem” i en stressig vardag med alla möjliga jordiska problem? Bilen startar inte, barnen vägrar äta eller gråter därför att de blir mobbade i skolan...

 

Verkligheten är större än vad vi ser! Under enkelt bröd och vin döljer sig Kristi förhärligade kropp. Det behövs tro för att se det. Mannens och kvinnans gåva av sina liv till varandra, genom trohetslöftet och genom kropparnas gåva, får Guds mysterium att bli verkligt närvarande. Saliga de som tror, för de skall få se Gud.

 

Människan lever inte bara av bröd, utan av varje Ord som utgår från Guds mun, säger Jesus. Vill du få liv i ditt äktenskap, sök då den kraft som Guds ord ger.

 

Johannes Paulus II bygger hela sin utläggning om äktenskapet på Efesierbrevets kapitel 5: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet - Mysterium Magnum - här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.” (Ef 5:31-32) Det grekiska ordet mysterium blir sakrament på latin. Vilket löfte! Man och kvinna förenade till ett kött rymmer en stor hemlighet, ett sakrament.

Jämställdhet eller underordning?

 

Efesierbrevet 5 är en svår text som ofta misstolkas. Många som läser den högt i kyrkan känner sig generade. En del präster byter faktiskt ut läsningen. Feminister blir upprörda och kräver censur. För att fatta nånting måste vi först sätta texten i dess kontext.

 

Brevet börjar med att beskriva Guds plan, som är att förenas med oss för evigt, i kärlek. Just därför ska vi inte leva som hedningarna ”vars hjärtan är förstockade” (kapitel 4). Minns du vem det var som talade om hårda och förstockade hjärtan? ”Därför att era hjärtan är hårda…”, sa Jesus. Paulus kallar oss tillbaka till Guds ursprungliga plan, precis som Jesus gör. ”Klä er i den nya människan, som har skapats efter Guds avbild”, skriver han i kapitel 4. Bara med den nya människans glasögon kan vi fatta det som följer i kapitel 5. Vänta alltså på förklaringarna innan du avfärdar hela texten:

 

"Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, underordna er era män som inför Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan – vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet (”sakrament”) här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man." (Ef 5:21–33.)

 

Det första Paulus säger är att man och hustru ska underordna sig varandra. Det är en revolution! Mannen ska underordna sig kvinnan lika mycket som kvinnan mannen. Här råder total jämlikhet.

 

Vad betyder ordet underordning? Vi läser så lätt den här texten med världens glasögon, d.v.s med hårda hjärtan som tolkar relationer i kategorier av makt, dominans och underkastelse. Men Paulus skriver inte till den gamla människan, utan till dem som har ”iklätt sig Kristus”.

 

Kristus kom för att tjäna, inte dominera. Han gav sitt liv. Att underordna sig sin man som inför Herren innebär att mannen är kallad att tjäna kvinnan och ge sitt liv för henne. Hans strävan ska vara att hon strålar av lycka ”i sin härlighet”, genom hans kärlek. Lyssna en gång till: ”Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den.”

 

Att underordna sig betyder inte att kuvas och utplåna sitt eget jag, utan att ta emot kärlek. Ömsesidig underordning betyder att båda ger sig själva till den andre. Detta är att leva enligt kroppens sanna, oförstörda mening.

En frälst sexualitet

 

Kristus är inte bara en vacker förebild. Han blir själva källan till kärleken för dem som underordnar sig varandra i vördnad för Honom. Man och kvinna är en del av hans förhärligade kropp, delaktiga i hela hans mysterium. Det är så den sexuella attraktionen återställs enligt Guds ursprungliga plan i begynnelsen.

 

”Rena män och kvinnor kan se Kristi mysterium i deras kroppar. Det är inte bara ett religiöst begrepp, utan de känner det inom sig. De förstår att deras förening är ett stort mysterium som uppenbarar Kristi förening med kyrkan. När vi upplever detta djup i den sexuella attraktionen vill vi inte ge efter för själviskt begär. Det är helt enkelt otänkbart. Sexualitetens stora mysterium fyller oss med förundran, och vördnad”, skriver Christopher West i The Theology of the Body for Beginners.

 

Verkar det här inte lite överandligt. Hur kan en ”frälst” sexualitet se ut? Lyssna på påven själv:

 

"Sexologerna hävdar att den sexuella exalteringens kurva hos kvinnan förlöper annorlunda än hos mannen – den stiger långsammare och sjunker också långsammare. Kvinnans organism är utrustad med förmågan att lättare reagera med vällust på olika ställen av kroppen, vilket på sätt och vis kompenserar det faktum att exalteringen hos henne stiger långsammare än hos mannen. Detta bör mannen ha klart för sig, inte av ett njutningsfokuserat motiv, utan för att ge kärlek till sin kvinna.

 

Det finns på detta område ett slags rytm, som naturen själv har angett och som båda makarna bör söka finna så att höjdpunkten inträffar såväl hos kvinnan som hos mannen och att den om möjligt inträffar samtidigt hos båda". (Karol Wojtyla, Kärlek och ansvar, s. 407.)

 

Här kan vi se att kristen etik faktiskt sammanfaller med grundläggande sexologi.

 

Parets lycka kommer av gåvan av sig själva till varandra för den andres skull. Istället för tillfredsställelse av den egna upphetsningen, som ger en eftersmak av tomhet, upplever båda tillfredsställelse på djupet, en mättnad som dröjer kvar. Det handlar om en lycka som har med livets mening att göra.

 

Om mannen inte förstår vad kyskhet är och inte är beredd att ge sig själv, ja sitt liv för sin kvinna är det normalt - och bra - att kvinnan protesterar mot underkastelse. Och ingen man blir lycklig på djupet om han inte kan göra sin kvinna lycklig. Om mannen är kvinnans "huvud", som Kristus är kyrkans huvud, betyder det att han ska vara den förste att tjäna. Annars urartar äktenskapet lätt i förtryck, särskilt för kvinnans del.

 


Äkta par som tar Paulus uppmaning på allvar får upptäcka att kärleken fördjupas med åren. Det är raka motsatsen till att tröttna på varandra.

 

Men det sker inte automatiskt. Vi har sett på äktenskapet som Guds gåva. Nu går vi över till det mänskliga tecknet. Det handlar om att tala sanning med sin kropp.

Nästa kapitel