KT II, Äktenskapet -kroppens språk

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Äktenskapet

Kroppsspråk

Sex är att säga:

vi hör ihop intill döden

Hur kan man vara säker på att det onda

inte ska få övertaget? Att kärleken ska vinna?

Du har fångat mitt hjärta, min syster och brud

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,

som ett sigill vid din arm.

Ty stark som döden är kärleken

Ska kärleken hålla eller ska den dö?
Slut

Jag kommer till min trädgård,

min syster och brud

Tobias kallar Sara sin syster

Kroppens teologi del II

Äktenskapets sakrament är en gåva från Gud.

Men också ett tecken som du uttrycker med din kropp.

 

Du kan tala med din kropp. En vinkning betyder ”hej” eller ”hej då”. Rycker du på axlarna säger du ”jag vet inte”, eller ”jag bryr mig inte”. Om du skakar på huvudet betyder det förmodligen ”nej”, och om du nickar ”ja”. Åker du däremot till Indien betyder huvudskakningen ”ja”. Och går du i kloster och blir serverad mat ska du nicka om du menar ”nej tack”. Betydelsen av kroppsspråk varierar med kulturer och epoker.

Men det finns gester vars betydelse inte kan ändras: en kyss kan bara betyda ”jag älskar dig”, aldrig att man hatar.

 

Sexuell förening mellan man och kvinna har en betydelse som inte kan ändras efter tycke och smak. Kroppen är skapad och utformad för att uttrycka det stora mysteriet av Guds kärlek, och Jesus har uppenbarat vad det handlar om.

 

1. Jesus ger sin kropp i frihet: ”Ingen tar mitt liv ifrån mig. Jag ger det av fri vilja.” (Joh 10:18) Allt som har med tvång att göra, som är ofrivilligt, bryter mot meningen med sex.

2. Jesus ger sitt kropp helt och fullt: ”Han älskade dem intill slutet.” (Joh 13:1). Sex betyder att ge sitt liv fullt ut, utan att hålla tillbaka något.

3. Jesu kärlek är trogen: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Mat 28:20) Sex är att säga: vi hör ihop intill döden.

4. Jesu kärlek ger liv: ”Jag har kommit för att ni ska ha liv, och liv i överflöd.” (Joh 10:10)

Ett lyckligt sexualliv betyder ett sant sexualliv, och det betyder: frihet, fullständig hängivenhet till den andre, trohet och liv. Ett annat namn för det är just: äktenskap! Det är detta bruden och brudgumen lovar varandra i kyrkan. Meningen är att de ska uttrycka just detta med sina kroppar, varje gång de förenas. Sex är mycket mer än bara kroppslig njutning. Det förkroppsligar ett löfte. Så ger njutningen en glädje som varar.

 

Kroppen är menad att sjunga den allra vackraste kärlekssång. Men vi måste komma ihåg att det finns någon som hatar harmonin mellan Gud och människa. Kroppen är tecken på kärlek och liv. Satan vill göra den till ett tecken på begär och död. Se dig om i världen och betrakta hans framfart.

 

Hur kan man vara säker på att det onda inte ska få övertaget? Att kärleken ska vinna? Alla par som gifter sig tror ju det, men det blir inte alltid så. Johannes Paulus II går till två texter i bibeln för att visa hur kärleken inte bara är stark som döden (Höga Visan), utan också starkare än döden (Tobits bok).

 

Höga Visan - en lovsång till den erotiska kärleken

Höga Visan lovsjunger eros, äkta (varför äkta?) kärlek: Du har fångat mitt hjärta, min syster och brud. (Höga Visan 4:9)

Att kalla sin fru ”syster” låter rätt märkligt. Man blir ju inte direkt attraherad av sin egen syster! Men det finns många dimensioner av kärleken till en kvinna - också allt en bror kan känna för sin syster. Han vill försvara henne, han anförtror sig till henne, han känner respekt, ömhet och ett särskilt släktskap. De hör självklart ihop.

 

Kärlek har inte fysisk upphetsning som djupaste drivkraft. I så fall skulle den automatiskt ta slut till exempel vid en svår sjukdom. Det finns något starkare som Höga Visan avslöjar för oss: eros. Eros betyder dragning till det som är sant, gott och vackert. Och vad är det? Tänk efter: Är det inte du, i hela din person? Du vill inte ge dig till någon som bara är ytligt intresserad av din kropp, eller vissa kroppsdelar, utan till någon som vill dig väl. Vilken är den kvinna som inte vill bli älskad för den hon är? Detta är eros.

Det finns par som gifter sig enbart på grund av passion (känslomässig kärlek). Men det håller sällaa länge. Kvinnan är inte ett objekt att utnyttja, utan en syster i samma mänsklighet. Utan ett sådant syskonskap bygger äktenskapet på lös sand.

Kvinnor har inte lika svårt att förstå det här. Det är när kvinnan respekteras och berörs på ett djupt personligt plan, som hennes genuina sexuella längtan vaknar.

 

En inhägnad trädgård är min syster och brud (Höga Visan 4:12)

Den skyddade trädgården uttrycker kvinnans suveräna värdighet. Mannen kan inte tvinga sig på henne. Det är hon, och bara hon, som fritt öppnar sin trädgård och sin källa.

Kärlek innebär att komma in i varandra - i tankarna, i hjärtat eller i kroppen. Mannen kan inte tvinga sig på kvinnan. Allt han kan göra är att knacka på dörren tills hon - helt fritt - säger: ”Må min vän komma till sin trädgård och njuta dess härliga frukter!”

Genom en äkta kärleksdialog - som är något mycket större och mer moget än krass fysiologisk upphetsning - öppnas trädgården upp för den älskade. Som en fri person fattar kvinnan ett eget beslut: ”Det är åt just honom jag anförtror mig.” Och därför säger hon: ”Jag är hans.”

Jag kommer till min trädgård,

min syster och brud.

Jag plockar min myrra och mina kryddor,

jag smakar mina bikakor och min honung,

jag dricker mitt vin och min mjölk. (5:1)

Dessa klart erotiska texter avslöjar den äkta kärleken. Påven kallar dem för tecken på helighet. Njutningen som båda upplever är helig och god. När kärleken levs på den här nivån är glädjen outsäglig och kan dröja kvar länge.

 

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,

som ett sigill vid din arm.

Ty stark som döden är kärleken. (Höga Visan 8:6)

Den sexuella föreningen till ett kött fullbordar äktenskapets sakrament. Man och hustru tillhör varandra intill döden. De är märkta med sakramentets sigill.

Kyrkan tvingar inte på oss tanken att kärleken ska vara livslång, livslång kärlek är vad vi innerst inne längtar efter och är skapade för. (Och därför att konsekvensen av mötet behöver en far och en mor) När kyrkan säger att sex är menat att uttrycka en bestående kärlek kallar hon dig helt enkelt att vara sann mot den sång som springer fram ur djupet av ditt hjärta. Lyssna! Det är Höga Visan, sångernas sång.

 

Tobits bok: kärleken starkare än döden

I valet mellan sann kärlek och begär står mycket på spel. Om man enbart drivs av begär dör till slut kärleken - om den ens funnits.

För att visa detta går påven till Tobits bok som handlar om äktenskapet mellan Tobias och Sara. Det är en märklig berättelse där Saras blivande makar, den ene efter den andre, dör på bröllopsnatten. När det till slut blir Tobits tur att gifta sig med Sara tar han en risk. Ska han också dö?

Historien är absurd, men vi kan sätta det groteska inom parentes just nu. Berättelsen kan ses som en symbol för en prövning som alla par står inför: Ska kärleken hålla eller ska den dö? Det avgörande i Tobit bok är bönen som brudparet ber på bröllopsnatten.

”Välsignad är du, våra fäders Gud. Du skapade Adam, och till hans hjälp skapade du Eva, hans hustru. Du sade: Det är inte bra att mannen är ensam, vi skall ge honom en like till hjälp. Du vet, Herre, att det inte är av otuktigt begär som jag äktar denna min syster. Nej, jag ber dig, Herre, att visa godhet mot oss, så att vi får åldras tillsammans och blir välsignade med barn.” Och tillsammans sade de: ”Amen, amen.”[1]

Efter bönen gick Tobias och Sara till sängs för natten, och Tobias överlevde. Varför?

I deras bön finner vi en resumé av hela Kroppens teologi:

Tobias och Sara vill bygga på Guds plan i begynnelsen - precis som Jesus kallar oss att göra. Tobias skiljer mellan begäret och att ge sig själv. Och han kallar Sara sin syster. Han vill tillbringa hela sitt liv med henne och vet att det är omöjligt utan Guds nåd. Saras ”Amen” visar att hon stämmer in i bönen.

I skapelseberättelsen såg vi hur ormen kastar misstankar mot Gud. Adam och Eva gick på lögnen, medan Tobias och Sara gör tvärtom. De tror på godheten i Guds plan. För att gå in i den planen ber de om Guds hjälp. Så får de del i en kraft - nåd - som är starkare än döden. Det är precis vad sakramentet är.

 

Tro inte att Tobias och Saras natt var som en from och stel bönevaka. Förmodligen var den lika ljuvlig och och vacker som i Höga Visan.

Att bara gifta sig, rent formellt, räcker inte för att äktenskapet ska hålla livet ut. Man behöver också öppna sig för Guds plan och be om nåden att leva den. Det är precis vad Tobias och Sara gör. Det handlar inte om att anstränga sig och försöka riktigt, riktigt mycket, utan om att ta emot vad Gud vill ge.

Sexualmoral handlar till slut om en enda fråga: Speglar denna handling Guds fria, totala, trogna och fruktbara kärlek? Det kan vara en lång väg att nå fram dit, en tuff kamp att renas från sina begär. Men njutningen av en sexualitet i harmoni med Guds tanke är värd det priset.

Våga hoppas på det!