Kroppens teologi II - En stor hemlighet

Kroppens teologi II

En stor hemlighet

Hur länge varar lyckan?

I Sverige slutar vartannat giftemål med skilsmässa. Kanske är det därför många väljer att vara sambo istället, så att inte uppbrottet ska bli en så stor sak. Möjligheten att bryta förhållandet finns ju med från början i så fall.


Du såg att Jesus ställde extremt höga krav på ett äktenskap. Skilsmässa är uteslutet enligt honom. Lärjungarna tyckte precis som de flesta i vår tid, att i så fall är det kanske bättre att inte gifta sig alls? Det var tydligen lika svårt att hålla ihop för två tusen år sen som i dag!


Ändå drömmer nästan alla om det livslånga förhållandet. Varför skulle man annars kedja fast hänglås vid en bro eller tatuera sin älskades namn på armen? Alla som varit förälskade vet att man tänker: ”Det är du, och bara du. För alltid.” Har man inte känt så, har man inte varit förälskad på riktigt.


Måste vi ge upp den drömmen? För det räcker ju inte med en högtidlig ceremoni i kyrkan för att äktenskapet ska hålla. Inte med världens starkaste passion. Inte att bita ihop tänderna och bestämma sig för att lyda Gud av ren viljestyrka. Av egen kraft är det nästan omöjligt att bygga ett livslångt förhållande där kärleken är levande. I varje fall är det alltför många som misslyckas.


Jesus kom inte för att slå oss i huvudet med en omöjlig norm. Han kom för att hela den sjuka relationen mellan man och kvinna så att vi kan få det vi längtar efter. Det handlar om en otrolig gåva han vill ge, en gåva som är en stor hemlighet, Mysterium Magnum. Han vill dra man och kvinna in i sitt eget magnetfält av kärlek.


För att ta emot den gåvan behöver du tro. Och du behöver säga ja.


Bröllopet i Kana

En stor hemlighet

En del tänker att äktenskap är en gammal borgerlig institution där man tråkar ut varandra efter ett tag. Och så kan det förstås bli. Andra tänker att meningen med att gifta sig är att få en civilrättslig status som par. Punkt. Det är sant, men det är inte det viktigaste. Många kristna tänker att man får kärleken välsignad av en präst när man gifter sig. Det stämmer kanske, men är inte alls det viktigaste. I Efesierbrevets kapitel 5 hittar du nyckeln som avslöjar äktenskapets hemlighet:


”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet - Mysterium Magnum - här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.”


”Hemlighet”, eller mysterium på grekiska, blir sakrament på latin. Föreningen mellan man och kvinna är ett sakrament. Vad betyder det?


Ett sakrament är ett synligt tecken som förmedlar en osynlig nåd från Gud. I dopets sakrament föds vi på nytt genom vatten så att vi inympas på Kristi kropp, ”den nya människan som har skapats efter Guds bild.” Det är något du inte kan se eller bevisa. Men du kan leva av den tron och få hela ditt liv förvandlat.


I eukaristins sakrament (nattvarden) får det nya livet näring från Jesu kropp och blod genom brödet och vinet. Det kan du inte heller se, men din tro får näring och växer.


I äktenskapets sakrament får man och kvinna ta emot en särskild gåva genom löftet som de ger till varandra. Det viktiga är inte prästen som välsignar, utan parets ord till varandra.


Man och kvinna förenade till ett kött rymmer en stor hemlighet, ett sakrament.

Jag tar dig till min äkta hustru/man

och lovar att vara dig trogen

i medgång och motgång,

i sjukdom och hälsa

och att älska och ära dig i alla våra livsdagar.


Att gifta sig är att sluta ett kärleksförbund där man är trogen intill döden. Det är stort, men väldigt skört. Just här kommer därför Gud in och ger en särskild nåd. Det är genom att tro på det som man får uppleva att det är verkligt.


Det händer något när man och kvinna säger ”ja” till varandra. De dras in i kärleksförbundet mellan Kristus och människan. Man och hustru får ösa ur en källa som aldrig tar slut. Kristi kärlek blir deras kärlek. Hans gåva av sig själv blir deras gåva till varandra. Hans trohet blir deras trohet. Jesus hade aldrig kunnat ställa så höga krav på äktenskapet om han inte samtidigt var den som gav kraft till det. ”Utan mig kan ni ingenting göra”, säger han.


Kristus är själva källan till kärleken

Jesus kallar sig för brudgummen. Han inleder sin verksamhet genom att göra ett tecken på ett bröllop: vatten förvandlas till vin. Den bröllopsfesten avslöjar målet med hela hans verk: att förena sig med varje människa som en brudgum med sin brud, och föra alla till en evig bröllopsfest.


Äktenskapet är ett tecken som säger något om relationen mellan Gud och mänskligheten. Både i Gamla och Nya testamentet beskrivs Gud som en brudgum, och bibeln slutar med att kyrkan, ”bruden”, ropar ”Kom!” till Kristus, sin himmelske brudgum.


Att vi alla människor skulle vara ”brud” i förhållande till Gud kan vara svårt att fatta, särskilt om man är kille. Men Gud är bortom allt som har med fortplantning, biologi och kön att göra. Vi är skapade till Guds avbild, men Gud är inte skapad till vår avbild. Han är inte sexuell.


Man säga att alla människor är ”feminina” i förhållande till Gud, därför att det är vi som öppnar oss och tar emot Hans kärlek. Kvinnans kropp uttrycker öppenenhet och mottaglighet på ett sätt som mannens kropp inte gör, och därför är det kvinliga en talande symbol för att förstå människans relation till Gud.


Men kan man verkligen säga att två som är gifta med varandra är som Kristus och Kyrkan? Låter det inte överdrivet och lite överandligt? Alla vet ju hur det ser ut i vardagen med en stressad tillvaro där man ofta blir irriterad och grälar, måste städa, hämta och lämna på dagis, släpa matkassar, och få ekonomin att gå ihop. Skapar inte Kyrkan andliga överkrav för vanliga män och kvinnor?


Nej vi behöver inte blunda för en vardag som kan vara tuff. Men det är just i vardagen vi behöver påminna oss om att livet är så mycket mer. Man och kvinna är inte ensamma med sina problem.


”Detta är min kropp, detta är mitt blod”, säger prästen om enkelt bröd och vin. Det behövs tro för att se Kristi kropp och blod på altaret. Samma sak med äktenskapet. Genom vardagens ibland banala händelser är Kristus med när två makar säger ja till varandra dag efter dag.


Lyckliga de som tror.


Efesierbrevet 5 är en jobbig text. Många tycker att det är pinsamt att läsa den högt i kyrkan. Att kvinnorna ska underordna sig låter som unket patriarkalt förtryck. Men för att fatta nånting av texten måste vi först förstå sammanhanget.


Hela Efesierbrevet börjar med Guds plan att förena sig med oss. Därför ska vi inte leva som hedningarna ”vars hjärtan är ”förstockade” står det sen i kapitel 4. Det handlar om samma förstockade hjärta som Jesus talade om tidigare: ”Därför att era hjärtan är hårda…” Precis som Jesus kallar Paulus dig bort från det hårda hjärtat och tillbaka till din design: ”Klä er i den nya människan, som har skapats efter Guds avbild”, skriver han.


För att förstå kapitel 5 kan du inte läsa med ditt hårda, ”åderförkalkade” hjärta som betraktar män som ständiga förtryckare och kvinnor som hjälplösa offer i en permanent maktkamp. Du behöver komma tillbaka till ursprungsdesignen där man och kvinna kan vara gåvor för varandra, där det inte finns någon skam och misstänksamhet. Vänta alltså på förklaringarna innan du skrotar den här - svåra - texten. Försök först läsa Efesierbrevet 5:21-33 med ett öppet sinne, så ska vi se.


Underordna er varandra i vördnad för Kristus.

Ni kvinnor, underordna er era män som inför Herren.

Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud


Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus,

så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.

Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan


...därför skall en man lämna sin far och sin mor

och hålla sig till sin hustru,

och de två skall bli ett.

Detta rymmer en stor hemlighet


Det första Paulus säger är att man och hustru ska underordna sig varandra. Det är en revolution! Mannen ska underordna sig kvinnan precis lika mycket som kvinnan mannen. Den totala jämlikheten från paradiset är återställd!


Det finns en perverterad form av underordning, där man kuvas och kränks. Men att underordna sig på Guds vis är något annat. Det betyder att öppna sig och ta emot kärlek. Kristus kom för att tjäna. Han gav sitt liv. Att kvinnan kan underordna sig sin man som inför Herren betyder att mannen ska ge sitt liv för henne. Lyssna en gång till: ”Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den.”


Mannen ska vara beredd att ge allt för sin kvinna, dö bort från sin egoism, lägga ner sitt liv för henne. Som Stefan skriver efter många års äktenskap med Léonie:


Ju djupare vänskap,

desto rikare samliv

för vi tänkte båda mest på den andres glädje.


Den som är ”huvud” är inte den som dominerar, styr och ställer, utan den som är först ut att älska, precis som Gud älskade oss först. Ordet ”huvud” på hebreiska betyder också ”först”.  Ja men vadå? Varför ska mannen vara först? Det är ojämlikt!! Men kan du inte lämna rättvisenojan bara en minut och våga se verkligheten. Titta på mannens kropp helt förutsättningslöst, utan feministiska glasögon. Rent fysiologiskt reagerar mannens kropp mycket snabbare. Hans kropp ”säger” initiativ, medan kvinnans kropp ”säger” respons. Det betyder självklart inte att kvinnan inte kan ta initiativ eller mannen ge respons. Ju mer de älskar varandra (= underordnar sig och öppnar sig för varandra) ju mer kommer de att få dela varandras gåvor. Det är som två färger som lyfter fram det allra bästa i varandra när de kombineras. Godheten och skönheten hos var och en förhöjs av den andre.


Äkta par som tar Paulus uppmaning på allvar får upptäcka att kärleken fördjupas med åren. Det är raka motsatsen till att tröttna på varandra. Både man och kvinna kan säga: ”Detta är min kropp, utgiven för dig.” Så älskar de med Guds egen kärlek.  Det är en stor hemlighet, mysterium magnum.


Vi har sett på äktenskapet som Guds gåva. Nu ska det handla om hur människan svarar på gåvan: att tala sanning med sin kropp.
Nästa kapitel

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se


Kontonummer: (8381-6 ClearingNr)  913 668 637-6