Det låter så fint, men verkar omöjligt

Det låter fint, men verkar omöjligt

Många betraktar kyrkans lära om NFP som ett vackert ideal, men omöjligt att leva upp till.


NFP är egentligen mycket enkel, men en sak är klar: Den går inte att kombinera med en hektisk livsstil där man satsar så mycket på arbetet, fritidsaktiviteter och olika engagemang att man nästan aldrig har tid att mötas.


Så som många lever i dag.


NFP förutsätter att man vill satsa på relationen och ge varandra tid. Frågan är vad man vill prioritera.


När människor som står inför sin egen död får frågan vad de skulle ha gjort annorlunda i sitt liv är ett av de allra vanligaste svaren: ”Jag skulle ha arbetat mindre.”


Vi vet alla att karriär och jobb inte är meningen med livet. När man väl nått toppen frågar man sig: ”Var detta allt? Och sen?” Vi vet också att överaktivitet och stress är skadligt. Ändå är det få som vågar hoppa av ekorrhjulet och satsa på det som ingen av oss kan överleva utan: nära relationer.


Varför är det så svårt? Handlar det om pengar och status? Att vara som alla andra, hinna med lika mycket? Och därför kasta sina barn in i samma karusell, fast man då aldrig ser dem?


Den pressade livsstilen är inte enda skälet till alla skilsmässor, men den bidrar. Det finns ett klokt råd för par, nämligen att ge varandra särskild tid minst en kväll i veckan, en helg i månaden och en vecka om året - att regelbundet dela med varandra på djupet, komma överens om mål och prioriteringar, be varandra om förlåtelse osv. Många par vittnar om att NFP helt enkelt ”tvingat” dem att ta tid för detta.


Jesus kom inte för att ge oss ouppnåeliga ideal som inte har någon kontakt med verkligheten, så höga att man kan strunta i dem. Han var ingen Platon som levde i en idévärld, utan befann sig mitt i det verkliga livet. Det han erbjuder är inte en vishetslära som skiljer mellan sanning och verklighet; han ger oss ett nytt liv som kräver omvändelse, metanoia. Ett helt nytt sinnelag.


Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2)


Och det som behagar Gud brukar vara det som ger störst lycka.

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se


Kontonummer: (8381-6 ClearingNr)  913 668 637-6