Evigheten

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

i Guds rike kommer vi att vara klädda i det eviga ljuset


Evigheten

I den första tavlan gick vi tillbaka till Guds design för människan i begynnelsen och såg hur det var menat att vi skulle segla fram i full fart med fyllda segel. I den mittersta tavlan fick vi se hur vi saboterade planen därför att vi ville klara oss själva, utan Guds Andes vind. Våra segel säckade ihop, och vi paddlar oss fram mer eller mindre lyckat. Samtidigt såg vi hur Herren kommit för att laga våra segel, och att det är möjligt att få ny vind i dem.

 

Nu går vi över till den sista tavlan som handlar om kroppens uppståndelse. Här lyfter plötsligt båten och börjar flyga! Det handlar om något helt nytt som vår hjärna inte ens kan föreställa sig, lika lite som ett frö kan föreställa sig blomman som växer ur det. Fröet hade aldrig kunnat drömma om alla dessa underbara färger och dofter. Ändå är fröet och blomman av samma väsen, en enhet. Precis så är det med kroppens uppståndelse. Vi kommer att få erfara en lycka och fullhet som överträffar allt vi kan drömma om. Det handlar om kroppens slutgiltiga fullbordan, hela vårt livs mål. Äktenskapet på jorden är bara ett tecken, en blek skugga i jämförelse med den bröllopsfest som väntar oss när vi förenas med Gud för evigt, med kropp och själ.

Ska kroppen verkligen uppstå?

För att tala om kroppens uppståndelse utgår Johannes Paulus II från en text i Lukasevangeliet: ”De som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn (Luk 20:34-36).

 

Det låter som en motsägelse! Att inte gifta sig och att vara som en ängel betyder väl ett liv utan kropp? Men att bli lik en ängel är inte samma sak som att bli en ängel. Det skulle vara totalt meningslöst att tala om uppståndelse om det bara är själen som får evigt liv. Det är hela du som ska uppstå. Utan kropp är du bara en skugga av ditt jag, en vålnad. Du har inte en kropp, du är din kropp. Och själar kan för övrigt inte stå! Det är hela båten som lyfter och flyger, inte bara seglen som fladdrar iväg medan skrovet sjunker till botten.

 

Att tro på själens odödlighet är inget nytt, det gör man om i de flesta religioner, som hinduismen eller olika naturreligioner. Men Jesus stod upp från de döda med kropp och själ; han åt och drack, och han hade kvar såren på sin kropp. Just detta är nytt och revolutionerande. I himmelen kommer vi inte att vara suddiga spöken, inte uppgå i Gud som bäckar som mynnar ut i havet och upplöses i det. Nej vi förblir konkreta och ännu mer särpräglade personligheter. Din personlighet uttrycker och kommunicerar genom din kropp.

 

Kroppen är varken fängelse eller fiende, utan det som gör dig till just du och ingen annan. När Jesus säger att vi ska bli som änglarna handlar det inte om befrielse från kroppen utan befrielse från den inre splittring som gör att vi skäms för vår kropp och inte riktigt är sams med den. Vi kommer att få uppleva en total harmoni mellan det andliga och det kroppsliga, en helt förandligad kropp.

 

 

I himmelriket finns ingen skam, vi kommer att vara rena och strålande som änglar. Betyder det också att vi ska vara nakna som Adam och Eva i Edens lustgård?

 

Kläder är en prydnad och en utsmyckning. Med kläderna uttrycker vi vem vi är. Adam och Eva var inte nödvändigtvis nudister! Vi vågar gissa att de var var prydda på något sätt, att de dekorerade sig. Inte på grund av skam, utan för att framhäva deras manliga och kvinnliga skönhet. Den judiska traditionen säger att Adam och Eva var klädda i ”ljus” (på hebreiska: or אור), men efter syndafallet förvandlades ljuset till djurskinn (or עור). Det är en ordlek som låter oss ana det som mänskliga ord inte kan uttrycka. I berättelsen om Jesu förklaring på berget Tabor står det att hans kläder lyste och var vita som snö. Kyrkofadern Ignatius av Antiochia skrev att i Guds rike kommer vi att vara ”klädda i det eviga ljuset”. Och evangelisten Johannes beskriver Maria som en kvinna ”klädd i solen”.

 

Allt det här är symboler för att säga det outsägliga. Det enda vi vet är att det kommer att vara en helt ny upplevelse som vi inte kan erfara här på jorden.

 

”Så är det med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande.” (1 Kor 15:42-43)

 

Nästa kapitel