Gudomliggörelse

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Föreningen med Gud är kroppens fullbordan, en evig bröllopsfest som är hela universums slutmål!

Sex är som bränslet i en raket. Det gäller att sikta raketen rätt, mot stjärnorna.


Gudomliggörelse

Uppståndelsen är mer än att laga det trasiga i oss. Vi ska inte tillbaka till Edens lustgård utan vidare till Guds evighet, rätt in i Treenighetens liv. Vi ska få del i gudomlig natur. Guds eget liv kommer då att genomtränga hela vårt väsen, ande, själ och kropp, på ett sätt som hittills varit omöjligt och otänkbart.

 

Kommer du ihåg? Det var precis detta som ormen lovade: ”Ni ska bli som gudar.” Men han förvrängde allt. Han fick oss att tro att vi måste stjäla den gudomliga gnistan och bli gudar på egen hand. Utan Gud.

 

Den gudomliggjorda människan kan ge sig så djupt och fullödigt till Gud att hon blir helt förenad med honom, som bruden med sin brudgum. Detta är bröllopsfesten Jesus talar om, där vi får dricka ett helt nytt vin, ljuvligare än allt vi smakat. Jesus gjorde ett tecken på bröllopet i Kana för att avslöja den planen. Föreningen med Gud är kroppens fullbordan, en outsäglig lycka som aldrig tar slut. En evig bröllopsfest som är hela universums slutmål!

 

Äktenskapet på jorden är ett tecken och en bild som pekar mot den lyckan. Ett tecken behövs bara så länge man är på väg. När man är framme vid målet behövs ingen vägskylt! Därför gifter man sig inte i himlen. Verkligheten själv ersätter då tecknet. Det finns ingen skylt där det står ”Stockholm” mitt i Kungsträdgården. Tappar vi målet i sikte riskerar vi att göra äktenskapet eller sex till en avgud. Klamra oss fast vid vägskylten istället för att njuta av livet i Kungsträdgården.

 

Kallelsen till en fruktbar förening, längtan att bli sedd och att se, att känna och bli känd, fullkomnas totalt bara när vi får se Gud ansikte mot ansikte och bli ett med honom.

Att avguda sex

 

När vi glömmer målet, som är vår eviga förening med Gud, blir jordiska nöjen till idoler och avgudar. Många tror att äktenskapet är livets mening. Men det är bara ett medel, en väg att gå mot himmelriket, inte himmelriket själv. Tror man det har man fullständigt orealistiska förväntningar på äktenskapet. Kanske är det därför vi ser så många skilsmässor i vår tid?

 

Den sexuella revolutionen är ett sätt att göra sex till en avgud. Sex är som bränslet i en raket. Det gäller att sikta raketen rätt, mot stjärnorna. Målet är knappast att raketen står kvar på marken och bränner upp bränsle bara för nöjes skull. Och om raketen vänder och börjar styra mot jorden istället blir det en katastrof.

 

Jesu löften hjälper oss att styra vårt liv mot den förening som ensam kan stilla vår längtan. Äktenskapet kan inte helt tillfredsställa vår törst efter förening. Det finns en ensamhet kvar i oss som ingen människa kan fylla. När vi riktar in våra raketer mot stjärnorna blir äktenskapet det tecken det är menat att vara. Vi förväntar oss inte av äktenskapet det vi inte kan få där: total lycka utan lidanden och besvikelser.

 

Livets mening är inte att hitta ”den rätte”. Tror du det kommer du att lägga en börda på din livskamrat som är omöjlig att leva upp till. Om vi betraktar en annan människa som vårt livs mening, kommer vi att krossa den människan. Det blir outhärdligt och kvävande.

 

 

 

Nästa kapitel