Äkta frihet

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Ditt hjärta är som den brinnande busken. Vilken eld vill du ska brinna där?
Bara den som är kysk kan älska på riktigt!

Äkta frihet

Två sidor av samma mynt

 

Kvinnan har i många kulturer betraktats som farlig. Vi läser i en av bibelns böcker: ”Vänd bort blicken från en välskapt kvinna. Av kvinnlig skönhet har många förförts, den kommer lidelsen att flamma upp som eld” (Syraks bok 9:8). I muslimska kulturer döljer man kvinnan helt och hållet för att vara på säkra sidan. Man har en lag, och man bryter den inte. Men kan det kallas frihet?

 

Jesus säger inte att vi ska vända bort blicken, utan förnya den. Det är inte kvinnan som är ond eller farlig, utan begäret, lystnaden. Lagar och regler ändrar inte på hur vi ser ut inuti. De hjälper på sin höjd att undvika risker.

 

I vår egen kultur ser det annorlunda ut. Här har lagarna nästan upphävts helt och hållet. Begären bejakas fullt ut eller till en viss gräns, och överallt sänds det ut signaler som spelar på dem. Men det är bara andra sidan av samma mynt. Båda kulturer förutsätter att begär är naturliga och normala. Den ena förbjuder eller begränsar dem, den andra ger dem fria tyglar. Båda förtrycker.

 

Men Jesus har inte lidit en plågsam död på ett kors för att vi ska minimera risker genom förbud. Inte heller för att vi ska tycka att vi redan är okej som vi är. Han skärper ju lagen! Hans enormt höga krav skulle vara rent sadistiska om han inte samtidigt gav oss möjlighet att uppfylla dem.

 

Jesus kommer med en helt ny lag, ett nytt sätt att vara: ”Ni har hört att det blev sagt… men jag säger er.” Han vill göra oss fria från roten av vårt väsen så att vi får uppleva kroppens befrielse.

Tänk dig två munkar som är ute och går och möter en prostituerad. Den ene vänder bort blicken, medan den andre ser rakt på henne.

 

-Vad gör du? Vänd bort blicken! säger den förste, upprörd. Men sen ser han att den andre munken gråter, gråter därför att en så vacker kvinna blivit offer för männens begär.

 

Vem av de båda munkarna var fri? Vem uppfyllde lagen i sitt hjärta? Den förste gjorde inte fel. Han valde att undvika en frestelse. Men det är bara första steget mot frihet. De flesta når inte längre och tror inte att det är möjligt. Men den här historien är sann. Munken hette Nonnus, och kvinnan Pelagia, en välkänd danserska i staden Antiochia. I Nonnus blick mötte hon för första gången äkta kärlek och lämnade sina många älskare. Hon levde sina sista år som asket på Olivberget i Jerusalem och är nu skyddshelgon för skådespelare och dansare.

 

Vilken kraft i det rena hjärtat! En en kraft som lyfter. En viril och manlig kraft. Men också en styrka hos kvinnan, en kvinna som vet sitt eget värde. Det måste ha varit så Jesus såg på Maria Magdalena första gången.

 

 

 

Ett rent hjärta - eller kyskhet - är att alltid se och behandla en annan som person och att lyfta alla sexuella reaktioner till en personlig nivå. Att aldrig stanna på sin egen navels nivå, utan vända sig mot ett Du.

 

Man behöver inte vara munk eller helgon för att uppleva det. Det är fullt möjligt för dig också. Eller kan bli.

 

Bara den som är kysk kan älska på riktigt! Istället för att besegra en kvinna för sitt eget begärs skull, besegrar mannen sig själv - för kvinnans skull. Istället för att erövra en man för att få ett värde, erövrar kvinnan sitt eget värde - för mannens skull. Att ge istället för att ta.

 

Kyskhet i den sexuella relationen handlar om hänsyn till den andres känslor och reaktioner. En man bör veta att kvinnan i första hand söker känslomässig närhet. Därför ska han undvika närmanden som uttrycker hans begär efter omedelbar tillfredsställelse. Om hans gester inte motsvarar genuina känslor av ömhet för sin hustru - just hon och ingen annan - blir det en falsk tillgivenhet. Och det känner kvinnan.

 

Kvinnan bör veta att hennes man i första hand söker fysisk närhet. Därför undviker hon gester som väcker hans sexuella lust om hon bara söker känslomässig närhet. Det blir fullständigt fel om hon betraktar sex som ett pris att betala för att få lite ömhet. Hon svarar på sin mans längtan, all den maskulina kraft han kommunicerar till henne, och hänger sig till honom, just han och ingen annan. När man och kvinna möts på personernas nivå är deras olika sexuella dynamik fullkomligt avpassade för varandra.

 

Här ser vi att begären inte är vår främsta drivkraft. Du älskar inte med dina begär utan med viljan. Det är en djupare instans i dig.

 

Bibeln beskriver hur begäret brinner som eld och förtär människan: ”En man som brukar sin kropp till otukt upphör inte förrän elden förtärt honom.” (Syr 23:16) Man får aldrig nog. Men det var inte tänkt att vi skulle täras, plågas och bli besatta av sex - utan likna Gud. Gud som uppenbarade sig i en brinnande buske som brann utan att förtäras, förintas eller förstöras.

 

Ditt hjärta är som den brinnande busken. Vilken eld vill du ska brinna där? Om det är elden som slukar och förtär kommer begäret att lämna dig förbränd och förtorkad. Om det är elden som inte förtär, Guds egen Ande som bor i dig, kommer njutningens ljuvlighet att föra dig in i Guds hjärta.

 

Ta av dig dina skor och kontemplera det heliga mysteriet.

Nästa kapitel