En verklig möjlighet

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

"Vilken människa talar vi om?" frågar Johannes Paulus II. "Om människan som är slav under begären eller människan som är friköpt av Kristus.

Herre Jesus,

Jag anförtror dig min sexualitet.

Kom och ena i mig det som synden splittrat, hela det som förvrängts, så att jag får uppleva frihet och leva sexualiteten som du önskar, enligt din ursprungliga plan, till din avbild.

 

Ge mig inre urskillning och hjälp mig att skilja mellan sexualitetens stora rikedom, så som Du skapade den, och begärets lögner. Jag ger dig tillåtelse att döda mina begär. Ta dem! Korsfäst dem så att jag får uppleva en uppståndelse av min sexuella längtan. Ge mig ett rent hjärta. Amen.

Nästa kapitel

Denna stegvisa mognad, där du uppfyller din längtan istället för ditt begär, är helighetens väg

Lögnaren kommer att viska i ditt öra: ”Ge upp! Det är ingen idé att ens försöka.”
En verklig möjlighet

Ett moget och rent hjärta är inget du får på en dag. Tyvärr. För att gå från ett liv till ett annat kan det hända att du måste föra ett krig mot dina gamla vanor, som den värsta avgiftningskur. Du får intrycket att din sexualitet kastas ut i ett vakuum. Har du suttit fast i pornografins träsk kan du få fruktansvärda abstinensbesvär. Kom då ihåg att det första steget är det jobbigaste. Lögnaren kommer att viska i ditt öra: ”Ge upp! Det är ingen idé att ens försöka.” Men Kristus kallar dig att gå mot friheten. Han dömer dig aldrig, och vill ge dig kraftens Ande, livets vatten, fullt ut.

 

Tror du på det?

 

 

 

 

Ett rent hjärta måste vattnas med Anden och styrkas med Jesu egen kropp och blod. Genom sakramenten får du dela hans liv. Din kropp är den Helige Andes Tempel. Du är en lem i Kristis kropp. Lev av den tron och du ska se hur saker och ting förändras.

 

Alla fysiska impulser är inte dåliga. Det är helt normalt att det ger återverkningar i kroppen om du möter en underbar person av motsatt kön. Du kan bara tacka Gud för honom eller henne, njuta av mötet och fira livet. Men alla impulser är inte heller bra. Du måste lära dig att skilja ogräset från vetet. Kristus kallar dig till mognad och självkännedom. Om du håller ut får du göra den fantastiska upptäckten att din längtan efter kärlek är starkare än trycket att stilla begär. Du upptäcker din egen värdighet, en frisk glädje och en helt ny frid. Denna stegvisa mognad, där du uppfyller din längtan istället för ditt begär, är helighetens väg.

 

Hela vår kultur säger att det här är omöjligt - förutom att det också är idiotiskt. Även kristna kan resonera så och rättfärdigar sig själva: ”Varför anstränga sig? Gud har skapat mig såhär.” En del menar att Kristus kommer med för höga ideal. Men i så fall borde vi fråga vad Kristi död och uppståndelse betyder för oss. ”Töm inte korset på dess kraft!” säger Paulus (1 Kor 1:17). Vi ska inte vara som dem som ”bär fromheten som en mask, men inte vill veta av dess kraft” (jfr 2 Tim 3:5). Ta upp ditt kors och lita på dess kraft.

 

 

 

"Vilken människa talar vi om?" frågar Johannes Paulus II. "Om människan som är slav under begären eller människan som är friköpt av Kristus. Det handlar om ingenting mindre än återlösningens verklighet. Kristus har gett oss full möjlighet att förverkliga vår frihet. Han har befriat oss från begärens tyranni. Kristi bud är helt och hållet anpassade efter människans möjligheter när hon tagit emot den helige Ande. Om vi fortfarande syndar beror det på att vi väljer att inte öppna oss för nåden. Och när vi faller kan vi alltid ta emot förlåtelse och börja om på nytt.”

 

Helgonen visar vägen. De var mycket medvetna om alla orena begär som fanns i dem (inte bara sexuella), men gav inte upp för det. De överlämnade sig om och om igen till Guds barmhärtighet, rättfärdigade inte sig själva och avfärdade inte lagen. Glöm inte att om det inte finns någon lag, behövs heller ingen barmhärtighet.

 

Din segelbåt ser kanske bedrövlig ut, men skrovet är okej, och rodret börjar bli säkert. Kristus är där för att hissa spinnacken. Han blåser i seglen, ser på dig och säger: ”Se, det är mycket gott!”