Hur det ser ut i verkligheten

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Hur det ser ut i verkligheten

Vi har sett hur Gud skapade sexualiteten för att spegla hans eviga mysterium. Men hur kommer det sig att vi inte självklart uppfattar det så? Vilka associationer får de flesta människor när de hör ordet sex? Om det finns en fiende som vill hindra vår förening med Gud och skilja oss från Gud, vad tror du att han kommer att attackera? Just det som djupast speglar föreningen med Gud: sexualiteten och vårt kön.

 

Nu ska vi gå över till hur det ser ut här och nu, i en värld som tycks ha saboterat Guds plan. När du inser avståndet mellan hur det borde vara och hur det ser ut är det lätt att förtvivla. Men bara om du förstår hur illa det ligger till kan du fatta vilka goda nyheter Evangeliet kommer med. Ordet evangelium betyder just ”goda nyheter”.

 

Den mittersta altartavlan, som vi nu gått över till, innehåller därför två bilder: både en bild av Adam och Eva som drivs ut ur paradiset och en bild där Kristus tar Adam och Eva vid handen och befriar dem.

Del 2 i Kroppens teologi bygger på en text ur Bergspredikan där Jesus talar om att begå äktenskapsbrott i sitt hjärta (Mat 5:27-28). Det handlar alltså om ett brott - något som gått radikalt fel i oss. Vi kommer att se att Jesu ord inte dömer dig, utan kallar dig med en fantastisk kraft. Kristus ser möjligheter i dig. Han ger dig förmågan att leva med din kropp på ett nytt sätt, så att den får uttrycka en bestående kärlek, en kärlek som motsvarar din djupaste längtan.

 

 

Nästa kapitel