Den ursprungliga enheten

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Den ursprungliga enheten


Att du känner dig ensam betyder att du är skapad för relation och gemenskap. Annars skulle du inte lägga märke till att du var ensam.

 

Vår längtan efter gemenskap kommer av att vi är skapade till Guds avbild, Gud som är en gemenskap. ”Låt oss göra människan till vår avbild”, står det i Bibelns första kapitel. Och Jesus bekräftar att det finns gemenskap och enhet i Gud: ”Må de bli ett som vi är ett.”

 

Vi går tillbaka till Adams ursprungliga ensamhet: Han är en person bland djur som inte är personer. Djuren har kroppar, men saknar en andlig dimension: ingen fri vilja, inget självmedvetande. Först när kvinnan skapas utbrister Adam: ”Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött”. Med andra ord: ”Titta, en kropp som uttrycker en person! Hon är som jag! Med henne kan jag äntligen tala och kommunicera.

 

Först nu talar bibeln om maskulinitet (ish) och femininitet (isha). Det betydde alltså inte att kvinnan kom till efteråt, bara som ett komplement, utan att mannen är man i förhållande till kvinnan, och kvinnan kvinna i förhållande till mannen. Könet ensamt har ingen mening. De är skapade för varandra, inte mot varandra, som många tänker i dag.

 

Man och kvinna förverkligar en djup ur-längtan när de blir ”ett kött”, d.v.s. upplever djup och total personlig gemenskap. Polaritet i enhet förverkligar Guds avbild.

 

Men det räcker inte med att två kroppar förenas. En sexuell relation utan det djupa personliga mötet förlorar det väsentligaste: den gudomliga avglansen. Det blir bara djuriskt. Och därför fruktansvärt ensamt.

 

Kristna mystiker, teologer och kyrkolärare har under tvåtusen år skrivit mycket om att människan speglar den heliga Treenigheten. Människan är ”tredelad”, med minne, intelligens och vilja eller med ande, själ och kropp. Kroppens teologi går ett steg längre. Genom att lyfta fram den sexuella föreningen mellan man och kvinna som en gudomlig avbild går Johannes Paulus II över en tröskel som de allra största teologerna (den helige Augustinus, Tomas av Aquino…) aldrig vågade överskrida.

 

Det är därför kroppens teologi är en revolution i kyrkan.

 

Nästa kapitel