Din ursprungliga ensamhet

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Din ursprungliga ensamhet

Vi liknar inget annat djur. Vi liknar GudNär vi talar om vår ursprungliga natur ”i begynnelsen” handlar det inte om en avlägsen historia i urtiden, utan om vår djupaste grund. Det handlar om att förstå vem du är - eller kan bli - i dag. Att förstå vilken potential du har inom dig. Vilken är din ursprungliga design! Varför skulle annars Jesus hänvisa till dessa texter, tror du? För att peka finger åt oss och fördöma oss?

 

Vi kommer att se på tre fundamentala drag i ditt väsen. Först den ursprungliga ensamheten.

 

Gud säger att ensamheten inte är god. Här handlar det inte bara om att Adam längtar efter en kvinna. Alla djur vill också ha någon att para sig med. Men det finns en djupare sorts ensamhet i människan. Det beror på att vi, till skillnad från djuren, är personer.

 

En krokodil eller en igelkott kan inte tänka: ”Vem är jag? Hur ska jag förverkliga mig själv som krokodil?” Men du kan tänka så. Du kan reflektera över dig själv, för du är en person!

 

En panter-hona - apa, orm eller skalbagge - kan inte heller välja fritt mellan ett antal hanar vem den vill para sig med. Det blir den starkaste som vinner - eller första bästa. Men du kan välja - och du kan bli utvald! För du har en fri vilja. Du är en person. Bara någon med fri vilja och självmedvetande kan skapa en personlig kärleksrelation. Utan frihet - ingen kärlek.

 

Bibeln uttrycker det här med symboler (1 Mos 1-2). Ordet Adam betyder egentligen bara jord - någon som är formad av materia. Men Gud fyller jorden med sin egen ande. Inget annat djur är på samma sätt både kroppslig och andlig. Därför kan inget djur fylla Adams längtan efter gemenskap. När Adam ser djurens kroppar ser han inga personer.

 

Människan är ensam - annorlunda allting annat i skapelsen. Vi liknar inget annat djur. Vi liknar Gud, Gud som är relation och gemenskap. Vi är skapade till Guds avbild, och bara Gud kan fylla vår djupaste längtan efter kärlek och gemenskap. Vår kropp och vår själ ”ropar efter Gud”.

 

I hela universum - bland berg, hav, skogar, fåglar, fiskar och däggdjur - är människan unik: den enda som kan tänka och välja. Hon är den enda som i sin ande kan föreställa sig Gud - och bygga en katedral till hans ära! Denna ur-ensamhet är djupare än mannens längtan efter en kvinna eller kvinnans längtan efter en man.

 

I bibeln är det först när kvinnan - isha - skapas som Adam kallas ish - och blir en verklig man. Det betyder inte att först var människan könlös och några dagar senare gav Gud henne ett kön. Nej, nej. Här handlar det inte om tid, om före och efter, utan om olika nivåer inom oss. Du är först och främst någon, någon som kan reflektera över dig själv och göra fria val. Inte bara a body, utan some-body! Sexualiteten kommer i andra hand i förhållande till den innersta, kärnan.

 

Det allra viktigaste i dig är din unika, allra mest ömtåliga kärna: Du själv som fri och medveten person. Det är med de val du gör i livet och de ansvar du tar som du bekräftar ditt eget värde. Din fortplantningsförmåga är sekundär i förhållande till det. Alla människor utövar inte sin fysiska sexualitet, pga ålder, sjukdom, frivillig eller ofrivillig ensamhet, änkestånd mm. Men det tar aldrig ifrån någon deras identitet, värde eller möjlighet att förverkliga meningen med livet.

 

Nästa kapitel