Du finns för att bli en gåva

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Du finns för att bli en gåva

Världen runt omkring dig har inte uppstått från ingenstans. Hela skapelsen är en kärlekspresent som kommer från Gud. Ditt eget liv har du fått ”gratis”, utan att du gjort något för det. Du är en gåva. En fantastisk present till dig själv och andra.

 

Din kropp talar om det här. Med dina händer kan du ge. Med din mun kan du ge beröm och goda ord som bygger upp. Dina armar, ben och hela kroppen kan arbeta och vara kreativ för att ge till andra på tusen sätt. Med sexualiteten kommer något mer. Genom den kan hela du bli en gåva till en annan person (något som är omöjligt för ett djur). Maskulinitet och femininitet speglar Guds eviga givande.

 

 

Kan du minnas hur du som liten gav presenter till dina föräldrar? Var det inte en underbar känsla att se hur glada de blev? Viktigast för dem var inte din teckning eller det du gjort i slöjden, utan tanken bakom. Ditt hjärta. Du! Samma sak med sex. Din kropp har möjligheten att uttrycka en kärlek som ger sig totalt. Men gåvan måste komma från hjärtat. Så blir sexualiteten vad den är tänkt att vara. Och den kan ge en oändligt mycket större glädje än att ge bort en teckning. Ingenting kan göra dig lyckligare än att få ge dig själv helt av kärlek.

 


”Jag ger mig helt till dig, med allt vad jag är, utan att hålla tillbaka nånting. Uppriktigt. Fritt. För alltid. Och jag tar emot hela dig, med allt vad du är, utan begränsning. Allt som du är vill jag se och bejaka. Och jag vill göra så att du blir ännu vackrare.”

 

Ett par som menar det här i sin sexuella relation får uppleva Guds närhet, medan sex som inte talar det här språket inte lever upp till sitt värde. Det blir schizofrent, en självmotsägelse. En efterapning av kärlek.

 

Att ge och att ta emot är två handlingar som hör ihop. Och att ta emot är inte mindre aktivt än att ge. Det är en handling med ännu större djup och kan vara svårare än att ge. Här har vi en bild för hur man och kvinna samspelar. Gud har skapat deras sexuella dynamik olika. Mannen reagerar exempelvis snabbare än kvinnan; han kan bli redo på en minut, vilket är fysiologiskt omöjligt för en kvinna. Det antyder att maskulinitet har med initiativ att göra. Men! Initiativ är inte enbart maskulint och receptivitet inte enbart feminint. När mannen ger sig, får han ta emot, och när kvinnan tar emot, ger hon sig. Hon är inte passiv. Och mannen tar emot kvinnan från Gud. Ju mer de blir ett kött kommer de att dela varandras gåvor.

 

I föreningen mellan man och kvinna upplever båda en ofattbar rikedom, de bländas av skönheten och mysteriet hos personen av motsatt kön. På deras väsens djupaste nivå finns något som är avpassat för varandra. Det är som två färger som lyfter fram det allra bästa i varandra när de kombineras. Godheten och skönheten hos var och en förhöjs av den andre.

 

 

 

Nästa kapitel