vad betyder begynnelsen

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se

Vad betyder begynnelsen?När Jesus sätter fokus på skapelseberättelsen och hur människan blev till i begynnelsen handlar det inte i första hand om en historisk händelse som ägde rum vid en viss tidpunkt. I så fall skulle Big Bang ha överbevisat bibeln för länge sen. ”Begynnelse” syftar också till ursprung, din djupaste, oförstörda kärna. Man skulle kunna säga: Guds ”arkitektritning” för den du är menad att vara.

 

 

Bibeln berättar inte hur skapelsen gick till. Det är vetenskapens område. Den handlar om varför vi blev till, själva meningen med livet. Att Bibeln använder sig av myter betyder inte att det är fantasi och saga. Människan är ett mysterium, och mysteriet kan bara uttryckas med symboler. Vetenskap och religion använder två helt olika språk. Men de motsäger inte varandra. Det var t.ex. en katolsk präst som lade fram teorin om Big Bang.

 

I bibeln står det att man och kvinna är skapade ”till Guds avbild” (1 Mos 1:26-27). Detta är arkitektritningen! Man skulle kunna säga att Gud ”tänker fram” människan. Han får en idé, precis som en konstnär ser konstverket inom sig, innan han börjar arbeta.

 

Gud har skapat människan för att låta henne dela hans liv så totalt som ett barn delar sina föräldrars liv eller ännu mer: så som en brud blir ett med sin brudgum; att vara i varandra. Han bjuder in oss i Treenighetens liv för att fira ett evigt bröllop. Detta är livets mening. Ingenting mindre kan stilla din törst. Finns det inte i dig en stark längtan efter en total och fullkomlig kärlek som aldrig tar slut? Du skulle inte ha den längtan i dig, om det inte fanns något som kunde fylla den.

 

Man kan säga att din längtan är ett eko från begynnelsen. Den avslöjar din ursprungliga, oförstörda natur och visar vart du är på väg. ”Synd” är allt som får dig att missa det målet. Ordet ’synd’ var först en militär term som syftade på en bågskytt som missar sitt mål.

 

Gud ville att hans kärleksfulla väsen och hans plan skulle bli så uppenbar för oss att han skrev in en bild av den i själva vår kropp genom att skapa oss till man och kvinna, kallade att bli ett kött. Vår gudslikhet är inpräglad ”i köttet”, i själva vår sexualitets natur. Tillsammans kallas man och kvinna att spegla en gudomlig, djup och helig enhet. Föreningen mellan dem speglar den totala föreningen med Gud som vi en gång ska få uppleva i det eviga livet. Just därför är enheten oupplöslig. ”Det Gud har fogat samman får människan inte skilja åt” säger Jesus.

 

Jesus ställer väldigt höga krav där! Omöjliga verkar det som, när vi ser på våra trasiga segel. Det tyckte också Jesu lärjungar som sa att i så fall är det bättre att inte gifta sig. När vi ser runt omkring oss i dag verkar lärjungarna ha rätt. Är inte Jesu ord ett ouppnåeligt ideal?

 

Men Jesus skulle inte ställa så höga krav om inte han själv gjort det möjligt för oss att förverkliga dem. Han vill kalla fram din innersta, oförstörda kärna. Rikta in dig rätt. Och hissa dina segel!

 

Han vill din kropps befrielse.

 

Nästa kapitel