Vad är kroppens teologi?

Vad är Kroppens teologi?

”Människokroppen är skapad för att överföra till den synliga världen det mysterium som varit fördolt hos Gud i all evighet och bli dess synliga tecken.”

”Kroppen uttrycker kärleken genom vilken människan blir till gåva,

vilket är uppfyllelsen av livets djupaste mening.”

Kroppens teologi (av Johannes Paulus II, 1920-2005) ger svar på livets djupaste frågor, som:

 

- Vad är livets mening?

- Varför har vi skapats till man och kvinna?

- Vad är kärlek?

- Är det möjligt att ha ett rent hjärta?

 

Om du bara ska komma ihåg en enda mening om Kroppens teologi så är det den här, från skapelseberättelsen:

”Gud skapade människan till sin avbild

till Guds avbild skapade han henne

till man och kvinna skapade han dem.”

 

Det betyder att man och kvinna tillsammans speglar det gudomliga, ja att vår egen kropp uttrycker något av Gud: ”Människokroppen är skapad för att överföra till den synliga världen det mysterium som varit fördolt hos Gud i all evighet och bli dess synliga tecken.”

 

Man och kvinna är menade att spegla den djupa gemenskapen i Treenigheten. Sexualiteten är med andra ord helig, en av de mest värdefulla gåvor Gud anförtrott oss människor.

 

Gud gav oss sin egen Son, och Kristus gav sig helt till oss. På samma sätt är man och kvinna kallade att ge sig helt till varandra. ”Detta är min kropp, som jag ger till dig!” Så blir den kroppsliga njutningen något oändligt mer än bara tillfredsställelse av drifter; den handlar om vår djupa längtan efter förening och tillhörighet.

 

Det som är värdefullt skyddar man. Kroppens teologi visar en väg att leva vår sexualitet så att vi blir djupt lyckliga. Det handlar om att skydda det vackraste i dig.

 

Sammanfattning av

kroppens teologi

Kroppens teologi del I

Hur det var tänkt från början

Hur det blev...

Hur du blir fri

Din kropp ska uppstå

Kroppens teologi del II

En stor hemlighet

Kroppsspråk

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se

 

Kontonummer: (8381-6 ClearingNr) 913 668 637-6

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se