Filmer/Böcker

Filmer & Böcker

Det finns två böcker om kroppens teologi på svenska.

En större, mer omfattande:
En ny och enklare version särskilt för ungdomar

Man och kvinna till Guds avbild - En kort sammanfattning av Kroppens teologi


Den här lilla skriften ger en kortare sammanfattning av Johannes Paulus II:s verk.

Filmer:


Vem är jag:

Kroppens teologi på tre minuter..

Vad är sex:

En film producerad av oss som visar vad sex egentligen är.

The War on Children: The Comprehensive Sexuality Education Agenda:

En film som visar hur barn utsätts för en ideologiskt styrd sexualundervisning som är förödande för deras hälsa och psykologiska utveckling.

Den visar också på rötterna till denna ideologi.

Hjernevask - Hjärntvätt:

Programledaren, Harald Eia är en känd komiker i Norge. Han är också utbildad sociolog. På ett enkelt, närmast övertydligt sätt visar han hur lite substans det ligger bakom genusteoretikernas uppfattningar. Han ger många vetenskapliga belägg för att en stor del av genusforskningen är vetenskapligt oseriös. Serien blev en monumental succé i Norge och har översatts till flera språk.

Desire of the Everlasting Hill:

- Hope in isolation, Courage in Turmoil, Grace in the Last Place you expect.

Rilene, Dan och Paul, tre personer med homosexuell läggning, berättar om sin långa livsväg, hur de fann nåden på den plats de minst av allt väntade sig.

”Se den andres ansikte. Upptäck att där finns en själ, en historia och ett liv. Att detta är en person och att Gud älskar denna person.”

.

The Porn Pandemic:

Den förödande effekten av pornografi på barn, familj och samhälle. Internet porr är en drog som påverkar hjärnan

.

The Third Way:

Homosexuality and the Catholic Church. En väg bort från homofobi och fördömanden. Vittnesbörd från män och kvinnor med homosexuell läggning som nått fram till inre frid.

.

Cultural Imperialism:

Sanningen om aids-prevention i tredje världen.

.

Bruce Jenner & the Transgender Question:

Fader Mike Schmitz kommenterar skillnaden mellan en persons uppfattning om sitt kön och dennes verkliga kön.


Understanding Same-Sex Attraction:

En dokumentärfilm som visar på några av orsakerna bakom sexuell attraktion mot det egna könet. I filmen får vi möta flera personer som berättar om sin väg.


What is marriage?

För att definiera lika rättigheter när det gäller äktenskap måste man först veta vad äktenskapet är. I denna universitetsföreläsning nämns varken moral, teologi eller tradition. Föreläsaren, Ryan Anderson, argumenterar rent filosofiskt och sociologiskt för att förklara äktenskapets betydelse för samhället, och varför.

The Good Wine of Cana:

Om ”Kana-reträtterna” som organiseras av kommuniteten ”Le Chemin Neuf”. Vi får lyssna till par som tagit sig igenom svåra kriser och fördjupat sin kärlek.

Kroppens teologi och den sexuella dynamikens andliga grund:

Dr. Maria Fedoryka är professor i filosofi vid Ave Maria University, Florida. Den här föreläsningen hölls vid ett internationellt symposium om Kroppens teologi, juni 2013. Maria Fedoryka talar om sexualitetens ”spontanitet” och visar på skillnaden mellan begär och mogen andlig frihet.


Du kan även ladda ner en något förkortad översättning som pdf.

.

The Destiny of Humanity.

On the meaning of Marriage. Del 1.

Skillnaden mellan maskulint och feminint är inte bara biologisk, utan kosmisk. Maskulint och feminint är inte en ”projektion” av det mänskliga psyket på omvärlden, så som det ofta sägs. Samma väsen som uppfann den mänskliga sexualiteten uppfann hela universum - där vi passar in.

För en textad version i HD gå till: www.humanum.global

Skriv in dina uppgifter så kommer du åt filmen.


.

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se


Kontonummer: (8381-6 ClearingNr)  913 668 637-6