Sex blev ett vertyg att finna mig själv: Agnes

Sex blev ett verktyg att finna mig själv

Jag önskar att den som liksom jag tidigare hungrar efter kärlek ska hitta vägar att få det,

utan att behöva vandra på samma villovägar som jag.

När jag som katolsk kvinna ser tillbaka på mitt liv ser jag tre enorma krig som jag utkämpat på sexualitetens område. Jag ser också att jag varit helt blind för vem egentligen fiende varit. Jag vill gärna dela med mig av min erfarenhet i förhoppning att den ska bespara någon den smärta jag upplevt.


Jag kommer från en familj som inte visade någon uppskattning eller kärlek. I de tidiga tonåren var min tro och min relation till kyrkan ogrumlade. När de sexuella känslorna kom var de en källa till självhat. Dag efter dag, när jag förlorade kampen mot impulsen att onanera under ensamma timmar hemma efter skolan förvärrades min olycka genom att jag även avskydde mig själv.


Under de sena tonåren accepterade jag helt livets hårda spelregler: det enda sättet att få den kärlek som behövs för att inte gå under är att betala för den med sex. Den kristna läran gav mig inga trovärdiga alternativ för att hantera det avgrundsdjupa hålet i mig. Jag tyckte att kyrkan var fyrkantig och förnekade livets realitet.


Det sista kriget, som också varat längst, utkämpade jag mot de män med vilka jag haft förhållanden och sexuella relationer med. Varför var det så omöjligt att få dem att stanna kvar? Jag kände också harm över att mäns njutning under sexakten är automatisk medan kvinnans till stor del beror på hur mannen behandlar henne.


I femtioårsåldern upplevde jag en kris i livet. Från olika håll kom spegelbilder av mig och det jag kunde - från mitt arbete, från bekanta och familj. Jag såg plötsligt att det var ohållbart at fortsätta leva och fatta beslut baserade på en bild av mig själv som oälskad och värdelös. Först då insåg jag också med stor sorg att mina krig - mot män, mot min kropp, mot kyrkan och mot män - egentligen hade orsakats av just övertygelsen om att jag inte hade något värde. I det sammanhanget kunde sex inte bli något annat än ett verktyg som jag försökte använda, men i fel syfte.


Först nu förstår jag hur det kan stämma, som kyrkan lär, att man just inte ska ha sex lättsinnigt, eftersom det är för värdefullt. Jag trodde att kyrkan var fientlig mot kroppen och mot sexualitet, men det är tvärtom. Jag är tacksam att jag förstod denna sanning om än sent i livet. Jag önskar att den som liksom jag tidigare hungrar efter kärlek, beröring och bekräftelse ska hitta vägar att få det han eller hon behöver, utan att behöva vandra på samma villovägar som jag.

Agnes

Kontakta oss:

info@kroppensteologi.se


Kontonummer: (8381-6 ClearingNr)  913 668 637-6

 

kroppensteologi.se

Copyright © 2015 kroppensteologi.se